Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TML602 Özel Durumlarda Çocuk ve Eğitimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, boşanma, ölüm, hastalık, çocuk suçluluğu, ihmal ve istismar gibi çocuk için özel durumları ve bu durumların çocuklar üzerindeki etkilerini kavrayarak çocuklara uygun yaklaşım ve eğitim becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Özaslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seçer, Z. (Ed.). (2018). Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimleri. Ankara: Eğiten Yıldırım Doğru, S. (Ed.). (2015). Çocuk Hakları ve Koruma. Ankara: Eğiten Aydoğan, Y.& Gültekin Akduman. G. (Eds). (2016). Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara:Eğiten Kitap. Babaroğlu, A. (2011). Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı. Ankara: Vize. Bakırcıoğlu, R. (2007). Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları. Ankara: Anı. Bee, H. &Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. O. Gündüz (Çev). İstanbul: Kaktüs. Cirhinlioğlu, F.G. (2010). Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığı. Ankara: Nobel. Jenson, J. M.,& Fraser, M. W. (Eds.). (2015). Social policy for children and families: A risk and resilience perspective. Sage Publications. Özaslan, H. (2015). Aile ve çocuk. Etkili iletişim içinde s.116-131. A. Güngör Aytar. (Ed.) Ankara: Hedef CS Yayıncılık Davis, N. (2017). Çocuklar için iyileştirici öyküler. N. C. Maral (Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Özel durumlarda (boşanma, ölüm, hastalık, doğal afetler, savaş, ihmal ve istismar, suç, duygusal ve davranışsal bozukluklar, ekran bağımlılığı) olan çocukların özelliklerini incelemek, bu çocuklara uygun yaklaşım ve eğitim hakkında bilgi sahibi olmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 2 50 1
21 Rapor Sunma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 8 120
10 Tartışma 1 5 5
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocukların yaşayabileceği özel durumlar ile ilgili giriş
2 Boşanma ve çocuk (Çocuk üzerindeki etkileri ve yaklaşım)
3 Ölüm ve çocuk (Çocuk üzerindeki etkileri ve yaklaşım) Doğal afetler ve çocuk (Yangın, deprem, sel vb. afetlerin çocuk üzerindeki etkileri ve yaklaşım)
4 Hastalık ve çocuk (Çocuk üzerindeki etkileri ve yaklaşım, Hastane okulları)
5 Korunmaya muhtaç çocuklar ve eğitimleri
6 Suça itilen çocuklar ve eğitimleri
7 Savaş ve çocuk (Göçmen, mülteci, sığınmacı çocuklar ve yaklaşım)
8 Çocuk ihmal istismarı (Tanılama, değerlendirme ve çocuklara yaklaşım) Çocuklarda mahremiyet eğitimi
9 Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri
10 Okula Uyum ve Okulu Bırakan Çocuklar
11 Dezavantajlı ortamlarda büyüyen çocuklar (erken evlilikler, ceza evinde annesinin yanında kalan çocuklar, çocuk yoksulluğu)
12 Ekran bağımlılığı olan çocuklar ve eğitimleri
13 Çocuk hakları açısından özel durumlardaki çocukların değerlendirilmesi
14 Özel durumlardaki çocuklar için korunma bakım hizmetleri ve yeni bütüncül hizmet modelleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1565823 Çocukların yaşayabileceği özel sorunları tanır.
2 1565824 Özel durumların çocuklar üzerindeki etkilerini ve bu çocukların özelliklerini açıklayabilir.
3 1565825 Özel durumlarda olan çocuklara uygun yaklaşım sergileyebilir.
4 1565826 Özel durumlarda olan çocuklar için uygun eğitim verebilir.
5 1565827 Özel durumlarda olan çocuklar için destek alacağı kişi ve kurumları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 4 4
2 5 5 4 3 5 4
3 5 5 4 3 4 4
4 5 5 4 4 4 4
5 5 5 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek