Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK714 Viral Enfeksiyonların Teşhis Metotları-I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dersin amacı viral enfeksiyonların teşhisinde kullanılan yöntemleri öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zafer YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel viroloji (Prof.Dr. Kadir Yeşilbağ) Desk Encyclopedia of General Virology (Dr. Brain MJ Mahy and Dr. Marc HV Van Regelmorten) Viral Pathogenesis Diagrams (Hans W Ackerman, Laurent Berthieaume and Michael Tremblay)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste viral enfeksiyonların teşhisinde kullanılan testler ele alınacaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Virolojik teşhis amacıyla örnekleme-I Fenner’s Veterinary Virology 171-175.pdf
2 Virolojik teşhis amacıyla örnekleme-II 22-5-766.pdf
3 Viral antijenlerin tespit yöntemleri Viral Diagnosis.ppt
4 Elektron mikroskopi Viral Diagnosis.ppt
5 Virus izolasyon identifikasyonu Cell culture application in virology.pdf
6 İmmunoperoksidaz Tekniği Viral Diagnosis.ppt
7 İmmunofloresan Tekniği Viral Diagnosis.ppt
8 ELISA-I Viral Diagnosis.ppt
9 ELISA-II molecularvirology.ppt
10 Radyoimmuno Assay molecularvirology.ppt
11 Hemaglutinasyon Testi molecularvirology.ppt
12 Referz Pasif Hemaglutinasyon Testi molecularvirology.ppt
13 Hemadsorbsiyon Testi molecularvirology.ppt
14 Lateks Aglutinasyon Testi molecularvirology.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563225 Virolojik teşhis amaçlı örneklemeyi bilir
2 1563226 Viral hastalıkların teshisinde kullanılan yöntemleri bilir
3 1563227 Viral enfeksiyonların teşhisi için uygun test yöntemini seçebilir
4 1563228 Viral hastalıkların teshisinde kullanılan yöntemleri uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek