Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK702 İmmunoloji-I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bireyin immün sistemin yapısı, elemanları, fonksiyonları ile kazanılmış ve doğal bağışıklık ile sağlanan immün yanıt, evcil hayvanlarda aşı ve enfeksiyon durumlarında gelişen immün yanıtın yorumlanması; bağışıklığının ölçülmesi amacı ile serolojik testlerin uygulanması ve yorumlanması konularında beceri kazanmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Oktay Genç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Playfair JHL, Chain BM: Immunology at a glance, 7 th ed, 2001, Blackwell Science-United Kingdom 2- Tizard IR: Veterinary Immunoolgy An Introduction, Sixth Edition, W.B. Saunders Elsevier, 2009 3- Schultz RD: Veterinary vaccines and diagnostics 4- Wood P: Understanding Immunology. 2 nd ed, 2006, England 5- Day MJ: Clinical Immunology of the dog and cat. Manson Publishing/The Veterinary Pres, 2008. 6- www.blink.biz/immunoanimations/index1.html

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- İmmünolojinin tanımı, tarihçesi - İmmün sistemin hücre, organları ve fonksiyonları - Doku ve organlarda İmmün yanıt gelişimi - İmmün sistemin sınıflandırılması - Enfeksiyon ve aşıya bağlı immünyanıt gelişimi - İmmünyanıtın tespiti

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 16 2 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmmunoloji ve serolojinin tanımı ve temel kavramlar
2 İmmün sistem hücreleri
3 İmmün sistem organları
4 Non spesifik immün yanıt mekanizması ve önemi
5 Hücrelerarsı ilişkiler, fagositoz, komplement, ADCC
6 Antijenler, yapısal özellikleri
7 Sitokinler, hücreler arası sinyal iletimi
8 MHC molekülleri ve immu yanıttaki önemi
9 Antijenlerin işlenmesi ve sunulması
10 Arasınav İmmunglobulinler, yapısı, fonksiyonları
11 Bakteriyel çeşitli antijenlerin hazırlanması
12 Humoral immün yanıt ve izlenmesi
13 Hücresel immün yanıt ve izlenmesi
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567098 İmmünoloji hakkında teorik bilgiler edinir
2 1567099 Non spesifik bağışıklık elemanlarını tanıyabilme, nonspesifik bağışıklık reaksiyonlarını kavrayabilme ve yorumlayabilme
3 1567100 Humoral bağışıklığın temel fonksiyonlarını ve vücut savunmasındaki rolünü kavrayabilme
4 1567101 Hücresel bağışıklığın temel fonksiyonlarını ve vücut savunmasındaki rolünü kavrayabilme
5 1567102 Evcil hayvanlarda karşılaşılan çeşitli enfeksiyon durumlarında gelişen immunolojik reaksiyonları tanımlayabilme ve bu reaksiyonların sonuçlarını yorumlayabilme
6 1567103 Antijen-antikor reaksiyonlarının temel mekanizmasını değerlendirebilme, bu temele dayalı serolojik testleri uygulayabilme,
7 1567104 Serolojik testlerin sonuçlarını değerlendirebilme ve yorumlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4
2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3
3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3
4 3 5 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3
5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4
6 4 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4
7 4 5 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek