Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK711 İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri-II 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Programa katılan öğrencileri, hayvanlarda ve ayrıca insanlarda (zoonotik) çeşitli enfeksiyöz hastalıkların etkeni olan bakterileri nasıl izole edecekleri ve bu bakterilerin identifikasyonunda hangi metotları kullanacakları yönünde bilgilendirmek, ayrıca kültür ile identifikasyon yanında serolojik testler ile de nasıl identifikasyon yapılacağını öğretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Arzu FINDIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Temel Mikrobiyoloji. 2011. M. Arda. Medisan Yayın Serisi:71, Ankara. 2. Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji. 2011. K. Serdar DİKER, Mehmet AKAN, K. Tayfun ÇARLI, Hakan YARDIMCI, Ayşin ŞEN, Mihriban ÜLGEN, Barış SAREYYUPOĞLU, Cengiz ÇETİN. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2317 3. Prescott’s Microbiology. 2014. Joanne, M. Willey, Linda, M. Sherwood and Christopher, J. Woolverton, 9th Ed, McGraw-Hill, NewYork, USA. 4. Clinical Veterinary Microbiology. 2013. B.k. Markey, F.C. Leonard, M. Archambault, A. Cullinane, D. Maguire. 2 Ed. Mosby Elsevier. 5. Veterinary Microbiology. 2013. D. Scot McVey, M. Kennedy and M. M. Chengappa. 3rd Ed. Wiley-Blackwell. 6. Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar). 2006. N. Aydın, M. İzgür, K. S. Diker, H. Yardımcı, Ö. Esendal, J. Paracıkoğlu, M. Akan. İlke-Emek Yayınları, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bakterilerin ürediği ortamlar ve üremesi için gerekli koşullar, üreme üzerine etki eden faktörler ve bakterilerin üreme özelliklerine göre sınıflandırılması, bakteriyel metabolizma, bakteriyel kültür teknikleri, bakteriyoskopi teknikleri, identifikasyonda kullanılan biyokimyasal testler, patojenite ve toksijenite testleri, hayvan deneyleri, identifikasyonda kullanılan serolojik testlerin mekanizmaları, kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları, serotiplendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 16 1 16
47 Laboratuvar Sınavı 2 1 2
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Corynebacterium, R. Equi ve T. equigenitalis enfeksiyonlarının laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
2 Listeria Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
3 Clostridium Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
4 E. coli Enfeksiyonlarının laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
5 Campylobacter, Arcobacter ve Helicobacter Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
6 Mycoplasma Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
7 Spor oluşturmayan anaerob Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
8 Leptospira Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi
9 Brucella Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi
10 Salmonella Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
11 Y. pestis Enfeksiyonu’nun laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
12 Tularemi’nin laboratuar teşhisi Söz konusu etkenler ile laboratuvar çalışmaları
13 Psittakozis’in laboratuar teşhisi
14 Aeromonas, Vibrio, Listonella ve Photobacterium Enfeksiyonları’nın laboratuar teşhisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567105 Veteriner hekimlikte önemli spesifik hastalık etkenlerinin izolasyonuna yönelik teorik bilgiler edinir
2 1567106 Spesifik hastalık etkenlerinin izolasyonuna yönelik zenginleştirme ve seksiyon metotlarını öğrenir
3 1567107 Veteriner hekimlikte önemli bakteriyel hastalık etkenlerinin identifikasyonunda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olur
4 1567108 Zoonoz bakteriyel hastalık etkenlerinin izolasyonuna yönelik bilgi sahibi olur
5 1567109 Zoonoz bakteriyel hastalık etkenlerinin identifikasyonunda kullanılan yöntemler hakkında sahibi olur
6 1567110 Uygulamalar sırasında elde edilen verilerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4
2 3 4 3 2 3 2 4 4 3 4 4 3
3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4
4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4
5 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3
6 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek