Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK720 Özel Mikrobiyoloji-II 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Programa katılan öğrencileri hayvanlarda çeşitli enfeksiyonlara neden olan ve aynı zamanda bazıları insan sağlığı için de risk oluşturan mikroorganizmaları, neden oldukları hastalık, etiyoloji, patogenez, epidemiyoloji bazında tanıtarak bu hastalıklarda izlenmesi gereken tedavi, koruma ve kontrol stratejileri hakkında bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Timur GÜLHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji. 2011. K. Serdar DİKER, Mehmet AKAN, K. Tayfun ÇARLI, Hakan YARDIMCI, Ayşin ŞEN, Mihriban ÜLGEN, Barış SAREYYUPOĞLU, Cengiz ÇETİN. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2317 2. Prescott’s Microbiology. 2014. Joanne, M. Willey, Linda, M. Sherwood and Christopher, J. Woolverton, 9th Ed, McGraw-Hill, NewYork, USA. 3. Clinical Veterinary Microbiology. 2013. B.k. Markey, F.C. Leonard, M. Archambault, A. Cullinane, D. Maguire. 2 Ed. Mosby Elsevier. 4. Veterinary Microbiology. 2013. D. Scot McVey, M. Kennedy and M. M. Chengappa. 3rd Ed. Wiley-Blackwell. 5. Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar). 2006. N. Aydın, M. İzgür, K. S. Diker, H. Yardımcı, Ö. Esendal, J. Paracıkoğlu, M. Akan. İlke-Emek Yayınları, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin tanımı, amacı ve bölümleri Veteriner hekimlikte önemli bakteriyel hastalıkların etkenlerine göre sınıflandırması Her bir hastalığın etiyoloji, patogenez, epizootiyoloji, klinik, teşhis, tedavi, koruma ve kontrol başlıkları altında açıklanmaları Veteriner hekimlikte önemli bazı mantar enfeksiyonlarının etiyoloji, patogenez, epizootiyoloji, klinik, teşhis, tedavi, koruma ve kontrol başlıkları altında açıklanmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 16 1 16
47 Laboratuvar Sınavı 2 1 2
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bacillus Enfeksiyonları
2 Clostridium Enfeksiyonları-1
3 Clostridium Enfeksiyonları-2
4 Alcaligenes ve Bartonella Enfeksiyonları
5 Bordetella Enfeksiyonları
6 Neisseria ve Chromobacterium Enfeksiyonları
7 Francisella Enfeksiyonları
8 Arasınav
9 Coxiella Enfeksiyonları
10 Moraxella ve Acinetobacter Enfeksiyonları
11 Vibrio, Listonella ve Photobacterium Enfeksiyonları
12 Aeromonas Enfeksiyonları
13 Sporsuz anaerob Enfeksiyonları
14 Dermatofitler ve subkutanöz mikozesler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567136 Veteriner hekimlikte önemli bakteriyel hastalıkların etkenlerine göre nasıl sınıflandırılacağını bilir
2 1567137 Bakteriyel hastalıkların her birinin etiyolojisi hakkında bilgi sahibi olur
3 1567138 Bakteriyel hastalıkların her birinin patogenezi hakkında bilgi sahibi olur
4 1567139 Bakteriyel hastalıkların her birinin epizootiyolojisi ve klinik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
5 1567140 Bakteriyel hastalıkların her birinin teşhis, tedavi, koruma ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olur
6 1567141 Veteriner hekimlikte önemli mantar enfeksiyonlarının etiyolojisi,patogenezi, epizootiyolojisi, klinik özellikleri, teşhisi, tedavi ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 2 4 2 4 3 4 3 4
2 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2
3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3
4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 2 4 2
5 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4
6 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek