Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK726 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi (Prof. Dr. Kahraman ÇATI) 2- The Lean Startup - How Today's Entrepreneurs use Continious Innovation To Create Radically Sucessful Businesses' Eric Ries, Crown Business 2011 Web sitesi: http://www.slideshare.net/mobile/PaulShawSmith/business-planning-for-startups 3- Türkiye girişimcilik stratejisi ve eylem planı: 2015-2018 4- Yükseköğretimde Küresel Bir Değişim: Girişimci Üniversite Modeli (Süreyya SAKINÇ, Sibel AYBARÇ BURSALIOĞLU) Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2(2):92-99,2012. 5- Üniversite Öğrencilerinin Kosgeb Desteklerine Bakış Açıları Ve Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Uşak Üniversitesi Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 6(3):80-98, 2013. 6- Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT, Ali Murat ALPARSLAN. Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler İle Girişimcilik Eğitimi: Girişimci Ve Öğrenci Görüşleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 8(1):7-28, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması ve sunumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
19 Beyin Fırtınası 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
49 Performans 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik kavramı ve gelişimi, üniversite-sanayii-devlet üçlü sarma model, girişimcilik kültürü
2 Girişimcilik süreci, İş fikri geliştirme ve yaratıcılık, Yaratıcı sorun çözme teknikleri İnovasyon
3 Girişimcilik ve etik
4 Girişimcilikte iş planı modelleri
5 Girişimde stratejik işbirliği
6 Girişimcilikte rekabet analizi, Küçük ölçekli işletmelerde girişimcilik
7 Türkiye girişimcilik ve eylem planı
8 Yönetim becerileri ve liderlik, Girişimcilikte liderlik davranışı
9 Girişimciliğin finansmanı
10 Pazarlama yönetimi
11 Girişimcilik alanları, TÜBİTAK destekleri ve girişimci üniversiteler
12 Türkiyede üniversitelerin inovasyon açısından durumu, Veteriner hekimlikteki gelişmeler
13 Girişimcilik küreselleşme ilişkisi
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1563254 Girişimcilik ile ilgili temel kavramları bilir
2 1563255 Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt edebilir
3 1563256 İş planı ve iş modeli oluşturabillir
4 1563257 Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygulayabilir
5 1563258 Bir iş fikri ile ilgili finansal planlama yapabilir.
6 1563259 Bir iş fikri ile ilgili mal/hizmet üretim planlaması yapabilir
7 1563260 İş fikrini etkili bir şekilde sunabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek