Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK706 Viral Hastalıkların Patogenezisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı virus-konakçı hücre arasındaki etkileşim, organotropizm, virusların konakçıya giriş yolları ve neden oldukları infeksiyonların patogenezini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel viroloji (Prof.Dr. Kadir Yeşilbağ) Desk Encyclopedia of General Virology (Dr. Brain MJ Mahy and Dr. Marc HV Van Regelmorten) Viral Pathogenesis Diagrams (Hans W Ackerman, Laurent Berthieaume and Michael Tremblay)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste virusların hücreye girişi, yayılma yolları ve viral enfeksiyonların patogenez mekanizmaları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
49 Performans 1 1 1
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Virus-konakçı hücre arasındaki etkileşim-I
2 Virus-konakçı hücre arasındaki etkileşim-II
3 Virusların konakçıya giriş yolları -I
4 Virusların konakçıya giriş yolları-II
5 Virusların konakçıda yayılış yolları-I
6 Virusların konakçıda yayılış yolları-II
7 Organotropizm
8 Hastalık semptomlarının oluşum mekanizmaları
9 Hastalık semptomlarının oluşum mekanizmaları
10 Virusların saçılım yolları
11 Viral enfeksiyonların patogenez mekanizmaları-I
12 Viral enfeksiyonların patogenez mekanizmaları-II
13 Viral onkogenez mekanizması
14 Viral teratogenezis

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567656 Organotropizmi tarif edebilir
2 1567657 Virusların hücreye giriş yollarını söyleyebilir, mekanizmalarını açıklayabilir
3 1567658 Viral nedenli enfeksiyonların patogenezini açıklayabilir
4 1567659 Virus hücre arasındaki ilşkiyi tariff edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek