Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK713 Mikrobiyal Genetik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bakterilerin genetik yapısı, genetik madde aktarım yöntemleri, kromozomal ve ekstrakromozomal genetik elementler (plazmid-epizom-IS elementleri) ve fonksiyonları hakkında teorik bilgilerin verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Colle, J.G., Frase, A.G., Marmion, B.P., Simmons, A. :Practical Medical Microbiology, 14th ed. ,Churchill Livingstone Inc., USA, 1996 2- Tortora, G.J., Funke, B. R., Case, C.L. : Microbiology An Introduction , 8 th ed. Pearson Education Inc San Francisco , USA , 2004 3- Pommerville, J.C.: Alcamo’s Fundamentals of Microbiology, 7 th ed., Jones and Bartlett Publish. Inc. , USA, 2004 4- Brown, A.E. : Benson’s Microbiological Applications, 9 th ed. ,McGraw-Hill Comp. Inc., New York, 2005 5- Arda, M :Temel Mikrobiyoloji , MedisanYayınevi, Ankara, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Bakteri ve ökaryotik hücre kromozom yapıları ve replikasyon -Ekstrakromozomik yapılar, işlevleri ve replikasyon -Bakteri ve ökaryotlarda transkripsiyon, translasyon ve protein sentezi -Bakterilerde genetik madde alışverişleri - Bakteri ve ökaryotlarda post-translasyonel modifikasyonlar - Bakterilerde genotipik modifikasyonlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakteri kromozomunun yapısı
2 DNA nın yapısı ve fonksiyonları
3 DNA replikasyonu
4 Protein sentezi-1
5 Protein sentezi-2
6 Ekstrakromozomik genetik elementler ve genetik madde aktarım şekilleri
7 Plazmidler
8 Suni plazmidler
9 Bakteriyofajlar
10 Suni fajlar
11 Bakterilerden faj ve plazmid ekstraksiyonları
12 PCR uygulamaları
13 Mutasyonların belirlenmesi
14 Northern ve Southern blotting uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567576 Bakteri genetik yapısı, gen ve DNA nın yapı ve işlevlerinin anlaşılmasının sağlanması
2 1567577 Bakteri kromozomunda ve ekstrakromozomik genetik elementlerde replikasyonunun anlaşılması
3 1567578 Bakterilerde protein sentez mekanizmasının kavranmasını sağlamak
4 1567579 Bakterilerde genetik madde alışverişi mekanizmalarının anlaşılmasının sağlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 2 4
4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek