Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK701 Genel Mikrobiyoloji-I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Mikroorganizmaların morfolojik, fizyolojik ve antijenik özellikleri, mikroorganizmalar arası, mikroorganizma çevre ve konak hücre ilişkileri, mikrobiyolojik teşhis metodları ile mikroorganizmaların kontrol altına alınma yöntemleri konularında temel mikrobiyoloji donanımı kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Timur GÜLHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Colle, J.G., Frase, A.G., Marmion, B.P., Simmons, A. :Practical Medical Microbiology, 14th ed. ,Churchill Livingstone Inc., USA, 1996 2- Tortora, G.J., Funke, B. R., Case, C.L. : Microbiology An Introduction , 8 th ed. Pearson Education Inc San Francisco , USA , 2004 3- Pommerville, J.C.: Alcamo’s Fundamentals of Microbiology, 7 th ed., Jones and Bartlett Publish. Inc. , USA, 2004 4- Brown, AE : Benson’s Microbiological Applications, 9 th ed.,McGraw-Hill Comp. Inc., New York, 2005 5- Arda, M : Temel Mikrobiyoloji , MedisanYayınevi, Ankara, 2000. 6- Goldman E, Gren LH: Practical handbook of microbiology, 2 nd ed., CRC Pres Taylor-Francis group, London, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Mikroorganizmaları anatomik-morfolojik yapıları - Mikroorganizmaların üretimi için gerekli besiyerleri - Mikroorganizma metabolizması ve metabolik aktivite belirleme yöntemleri - Farklı örneklerden bakteriyel ve viral kültürlerin eldesi - Mikroorganizma izolasyon ve identifikasyon yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
49 Performans 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyolojinin tarihçesi, mikroorganizmaların klasifikasyonu ve isimlendirilmesi
2 Mikroorganizmaların makroskopik ve mikroskopik morfolojileri Kültür hazırlığı-1
3 Mikroorganizmaların anatomo-morfolojik yapıları; (bakteriyal, viral ve mikotik yapılar) Kültür hazırlığı-2
4 Mikroorganizmaların antijenik yapıları ve özellikleri Referans suşların aktivasyonu
5 Mikroorganizmaların fizyolojik özellikleri (beslenmesi ve üremesi)
6 Mikroorganizmalarda metabolizma-I Referans suşların aktivasyonu ve besiyeri hazırlığı
7 Mikroorganizmalarda metabolizma-II Referans suşların aktivasyonu ve besiyeri hazırlığı
8 Metabolizmanın düzenlenmesi ve denetimi-I
9 Metabolizmanın düzenlenmesi ve denetimi-II
10 Mikroorganizmalar arası ilişkiler, Mikroorganizma çevre ilişkileri
11 Mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyon yöntemleri Referans suşların aktivasyonu ve besiyeri hazırlığı
12 Kültür hazırlanması Besiyerleri hazırlığı
13 Boyama yöntemleri Preperat hazırlığı
14 Biyokimyasal aktivitelerin belirlenmesi Kültür hazırlığı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1564172 Mikroorganizmaları karakteristik özelliklerine göre tanımlayabilme
2 1564173 Mikroorganizmalar arası, mikroorganizma çevre ve konak hücre ilişkilerini kavrayabilme
3 1564174 Mikroorganizmaların izolasyonu için besiyerleri hazırlayabilme ve ekim yapabilme
4 1564175 Laboratuvar teşhis metodlarını uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme
5 1564176 Mikroorganizmanın yaşamı ve ölümü için gerekli metabolik ve enzimatik fonksiyonları kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek