Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK705 Mikrobiyoloji Literatürü 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; - Mikrobiyoloji literatürü tarama, literatüre ulaşma, güncel literatürleri yorumlama ve uzmanlık alanı ile ilgili olarak makale yazabilme konularında bilgi sahibi olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed https://www.researchgate.net/home https://www.academia.edu/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders içeriğini temel olarak literatür takibi, literatür kaynakları, literatürü anlamak, literatür kullanımı ve makale yazımı konuları oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 14 6 84
34 Okuma 5 6 30
54 Ev Ödevi 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Literatürün bilime katkısı
2 Güncel literatür tarama
3 Uzmanlık alanına yönelik taranabilecek web sayfaları
4 Literatür tarama teknikleri
5 Literatür inceleme ve değerlendirme
6 Literatür çalışması-I
7 Literatür çalışması-II
8 Yazılı kaynaklarda literatür taranması
9 SCI’e giren yerli ve yabancı dergiler
10 Kapsadıkları bilimsel dergiler
11 Veritabanlarında tarama tekniklerinin kullanımı
12 Literatür çalışması-III
13 Literatür verilerinin tartışılması
14 Makale yazımında literatürden yararlanma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567592 Araştırma yapacağı alanlarda yeterli düzeyde bilgiye ulaşabilmesi
2 1567593 Bilgi kaynaklarından edindiği bilgileri yorumlayıp sonuç çıkarabilmesi
3 1567594 Güncel literatürleri edinebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3
2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3
3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek