Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK707 Bakterilerde Moleküler Tiplendirme 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; - bakterilerin fenotipik ve genotipik olarak tiplendirilmesi konusunda bilgi edinecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Alper Çiftci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Abigail, A., Salyers D., Whitt, D. (1994): Bacterial Pathogenesis: A Molecular Approach, ASM Press, Washington, D.C. 2.Arda, M, (1995): Biyoteknoloji (Bazi Temel İlkeler). Kükem Derneği Bilimsel Yayınlar No:3, Ankara. 3.Çevik, A. M. (1994): PCR ve İnfeksiyon Hastalıklarda Kullanımı. Seminer, Ankara Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü. 4.Çiftci, A. (2003): Antimikrobiyel Direncin Genetik Metotlar ile Saptanması. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi.1:22-28. 5.Eisentein, I. B. (1990): New Molecular Techniques for Microbiai Epidemiology and The Diagnosis of Infectious Diseases. J.Inf.Dis, 161:595-602. 6.Rodriguez, J. M. (1997): Detection Of Pathogens By Using The Polymerase Chain Reaction (PCR). Vet.J.,153:287-305. 7.Xu, L., Larzul, D. (1991): The Polymerase Chain Reaction: Basic methodology And Applications. Comp.Immun.Microbiol.Infect.Dis., 14:209-221.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Bakterilerin fenotipik moleküler metodlarla tiplendirilmesi - Bakterilerin genotipik moleküler metodlarla tiplendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakterilerde tiplendirmenin önemi
2 Bakterilerde tiplendirme kriterleri
3 Bakterilerde tiplendirme metodlarının sonuçlarının değerlendirilmesi
4 Fenotipik tiplendirme metodları
5 SDS-PAGE
6 Antibiyotiplendirme
7 Genotipik tiplendirme metodları
8 PCR
9 PCR-RFLP
10 RAPD-PCR
11 ERIC-PCR
12 PFGE-1
13 PFGE-2
14 MLST

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567518 Bakterilerin fenotipik moleküler metodlarla tiplendirilmesi
2 1567519 Bakterilerin genotipik moleküler metodlarla tiplendirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2
2 4 2 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek