Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK708 Genel Mikrobiyoloji-II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bakteri identifikasyon ve sayım yöntemlerini kullanarak enfeksiyonların teşhisini yapabilmek, antibiyotiklerin etki tarzlarının bilinerek antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi ve patojenitelerinin belirlenerek hastalık oluşumundaki rollerinin belirlenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Arzu FINDIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Colle, J.G., Frase, A.G., Marmion, B.P., Simmons, A. :Pratical Medical Microbiology, 14th ed. ,Churchill Livingstone Inc., USA, 1996 2- Tortora, G.J., Funke, B. R., Case, C.L. : Microbiology An Introduction , 8 th ed. Pearson Education Inc San Francisco , USA , 2004 3- Pommerville, J.C.: Alcamo’s Fundamentals of Microbiology, 7 th ed., Jones and Bartlett Publish. Inc. , USA , 2004 4- Brown, AE : Benson’s Microbiological Applications, 9 th ed. ,McGraw-Hill Comp. Inc., New York, 2005 5- Arda, M : TemelMikrobiyoloji , MedisanYayınevi, Ankara, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Antimikrobiyal maddeler, etki tarzları ve antibiyotik duyarlılık yöntemleri - Bakteri sayım yöntemleri - Bakterilerin biyokimysal, immünolojik ve moleküler yöntemlerle teşhisi - Bakterilerin patojenitelerinin belirlenmesi - Bakteri inaktivasyon yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
7 Laboratuvar 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakteri sayım yöntemleri (canlı ve inaktif) Farklı bakterilere ait kültür hazırlığı-1
2 Bakteri identifikasyon şemalarına göre bakterilerin tanımlanması Farklı bakterilere ait kültür hazırlığı-2
3 Mikroorganizmaların identifikasyonunda kullanılan serolojik teknikler Salmonella serotiplendirilmesi
4 Antimikrobiyal maddelerin etki tarzları-1
5 Antimikrobiyal maddelerin etki tarzları-2 Kirby-Bauer antibiyotik duyarlılık testinin yapılması
6 Antimikrobiyal duyarlılık testleri Tüp dilüsyon yönteminin uygulanması
7 Bazı önemli bakteri türlerinin patojenitelerinin belirlenmesi için hayvan deneyleri
8 Bakterilerde hızlı identifikasyon yöntemleri-1 API20E kullanımı ve sonuçların değerlendirilmesi
9 Bakterilerde hızlı identifikasyon yöntemleri-2
10 Arasınav
11 Moleküler teşhis yöntemleri-1 (PZR bazlı testler, hibridizasyon metodları) Brusella omp31 geninin PCR ile belirlenmesi
12 Moleküler teşhis yöntemleri-2 (PZR bazlı testler, hibridizasyon metodları)
13 Bakterilerden enzimatik virülens faktörlerinin ayırımı
14 Bakteri inaktivasyon yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1564177 Antimikrobiyal maddelerin etki tarzlarını bilir. Antimikrobiyal duyarlılık testlerini uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme
2 1564178 Bakteri sayım yöntemlerini uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme
3 1564179 Bakterilerin genel ve özel tanı yöntemleri ile teşhisini yapabilme
4 1564180 Mikroorganizmaların patojenik özelliklerini in vivo hayvan modelleri ve in vitro olarak virülens faktörlerini tanımlayarak belirlemek
5 1564181 Moleküler yöntemler kullanılarak bakteri tanısını yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek