Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK712 Tavuk Hastalıkları-I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; -Başlıca bakteriyel kanatlı hayvan hastalıkları hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İzgür, M, Akan, M. (2002). Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayınları, Ankara 2. Poultry Diseases (2008), Sixth Edition, Edited by:Mark Pattison, Paul F. McMullin, Janet M. Bradbury and Dennis J. Alexander. ISBN: 978-0-7020-2862-5. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702028625 3. Diseases of Poultry, 13th Edition. David E. Swayne (Editor-in-Chief), John R. Glisson (Associate Editor), Larry R. McDougald (Associate Editor), Lisa K. Nolan (Associate Editor), David L. Suarez (Associate Editor), Venugopal L. Nair (Associate Editor). October 2013, Wiley-Blackwell. ISBN: 978-0-470-95899-5. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470958995.html

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders içeriğini salmonellozis, kolibasillozis, tavuk kolerası, kanatlı tüberkülozisi ve mikoplazmozis gibi bakteriyel hastalıkların etiyolojisi, epidemiyolojisi, klinik belirtileri, nekropsi bulguları, laboratuar tanısı, sağaltımı ve korunma ve kontrolü konuları oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
7 Laboratuvar 14 5 70
34 Okuma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ülkemizdeki kanatlı hayvan sektörü hakkında güncel bilgiler
2 Salmonellozis Kanatlı hayvan canlı muayene
3 E. coli enfeksiyonları
4 Kampilobakter enfeksiyonları Nekropsi
5 Klostridiyal enfeksiyonlar
6 Kanatlı kolerası Kanatlı hayvanlardan kan alma teknikleri
7 Tüberküloz
8 Arasınav
9 Infeksiyöz koriza Şüpheli materyalden bakteriyolojik teşhis-1
10 Mikoplazmozis
11 Streptokok ve stafilokok enfeksiyonları
12 Kanatlı hayvan canlı ve postmortem muayenesi
13 Biyogüvenlik yöntemleri Nekropsi
14 Teşhis amacıyla materyal alma ve laboratuara gönderme Şüpheli materyalden bakteriyolojik teşhis-2
15 Kanatlı hayvanlarda kullanılan güncel aşılar ve aşılama yöntemleri Aşı uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567640 Aşılama öncesi-sonrası bağışıklık durumunun tespiti, bakteriyel kanatlı hayvan hastalıklarının teşhisinde kullanılan serolojik yöntemlerin öğretilmesi ve uygulamalarının yaptırılması
2 1567641 Kanatlı hayvan canlı ve postmortem muayenesinin yapılması ve sonuçların yorumlanması
3 1567642 Ülkemizdeki kanatlı hayvan sektörü hakkında güncel bilgilerin kazandırılması
4 1567643 Kanatlı hayvan işletmelerinde uygulanan biyogüvenlik yöntemlerinin öğretilmesi
5 1567644 Kanatlı zoonozları hakkında pratik ve güncel bilgi birikiminin sağlanması
6 1567645 Kanatlı hayvanlarda kullanılan aşılar ve yöntemleri hakkında güncel bilgilerin öğretilmesi ve uygulamaların yaptırılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 3 3 4 4 4 3 3 4
2 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4
3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3
4 4 3 5 4 2 2 2 4 3 2 3 2
5 2 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 4
6 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek