Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK721 Seroloji-II 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Deneysel ve doğal enfekte ve aşılı hayvanlarda in vivo ile in vitro hücresel ve humoral immün yanıtın belirlenmesi, izlenmesi ve bu amaçla test antijen ve reaktiflerinin hazırlanmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Oktay GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Tizard IR: Veterinary Immunoolgy An Introduction, Sixth Edition, W.B. Saunders Elsevier, 2009 2- Schultz RD: Veterinary vaccines and diagnostics 3- Wood P: Understanding Immunology. 2 nd ed, 2006, England 4- Day MJ: Clinical Immunology of the dog and cat. Manson Publishing/The Veterinary Pres, 2008. 5- Crowther JR: Methods in Molecular Biology, ELISA theory and practice, Vol. 42, Humana Pres, 1995. 6- Nielsen K, Gall D, Kelly W, Henning D, Garcia M: Enzyme Immunoassay. Application to diagnosis of bovine brucellosis. Animal Disease Research Institute, Canada, 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Humoral ve hücresel immünyanıtı uyaran antijenlerin belirlenmesi - In vivo ve in vitro hücresel immünitenin belirlenmesi - İn vitro humoral yanıtın izlenmesi - Enzim ve floresan işaretli reaktiflerin hazırlanması - Dokularda antijen tespiti

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 10 5 50
11 Soru-Yanıt 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 aşılı veya enfekte hayvan kanlarından plazma elde edilmesi ve lenfositlerin ayırımı
2 Protein ve polisakkarid antijenlerin hazırlanması
3 SDS-PAGE sonrası Western blotting ile immünojenik peptidlerin belirlenmesi
4 In vivo hücresel immünyanıt tespiti
5 In vitro hücresel immünyanıt tespiti
6 ELISA ve test validasyonları
7 Enzim ve floresan işaretli reaktiflerin hazırlanması-1
8 Enzim ve floresan işaretli reaktiflerin hazırlanması-2
9 Arasınav
10 Deneysel atenüe aşı uygulamalarına bağlı immünitenin izlenmesi-1
11 Deneysel atenüe aşı uygulamalarına bağlı immünitenin izlenmesi-2
12 Deneysel inaktif aşı uygulamalarına bağlı immünitenin izlenmesi-1
13 Deneysel inaktif aşı uygulamalarına bağlı immünitenin izlenmesi-2
14 In vitro adezyon invazyon test uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1567636 İmmünolojik testler için antijenleri hazırlayabilme
2 1567637 Hücresel immünyanıt testleri için gerekli lenfosit ve lökosit ayırımını yapabilme
3 1567638 Hazırlanan antijenler ile immünolojik testleri gerçekleştirebilme
4 1567639 Testlerde kullanılacak konjugat ve reaktifleri hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79021 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 79022 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 79023 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 79024 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 79025 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 79026 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 79027 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 79028 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 79029 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 79030 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 79031 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 79032 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4
2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3
3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2
4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek