Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE107 Yeni Türk Şiiri (1860-1900) 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Yeni Türk edebiyatının ilk örneği olan Tanzimat Ve Servet-i Fünun şiirini şairler, şiirler ve şiir alanındaki gelişmeler açısından incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 1,2.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeni Türk Edebiyatında Şiir I dersinde, modern Türk şiirinin ilk örnekleri tanıtılacak; yeni tarz şiir yazan şairlerin eski şairlerle farkı kavratılacak; özellikle yeni şiirle birlikte gelişen eleştiri ve poetika kavramları üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 11 5 55
54 Ev Ödevi 9 4 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeni Türk şiiri kavramı, Tanzimat şiirinin genel özellikleri (Tanzimat dönemi şairlerinden gazeller) 1.docx
7 October, 2020 - Y.T.E. ŞİİR -1.mp4
2 Yeni Türk şiiri kavramı, Tanzimat şiirinin genel özellikleri (Tanzimat dönemi şairlerinden gazeller) 2.docx
Y.T.ŞİİRİ AVYS.mp4
3 Sadullah Paşa'dan şiirler 3.docx
SADULLAH PAŞA.pdf
SADULLAH PAŞA 2.pdf
Y.T.ŞİİRİ AVYS.mp4
4 Şinâsi’den şiirler. 4.docx
Y.T. ŞİİRİ AVYS.mp4
ŞİNASİ 2.pdf
5 Şinâsi’den şiirler. 5.docx
Y.T. ŞİİRİ AVYS.mp4
ŞİNASİ.pdf
6 Nâmık Kemal’den şiirler. 6.docx
Y.T. ŞİİRİ AVYS.mp4
NAMIK KEMAL.pdf
7 Nâmık Kemal’den şiirler. 7.docx
NAMIK KEMAL 2.pdf
Y.T.ŞİİRİ- 19 KASIM (ASENKRON).mp4
8 Ziyâ Paşa’dan şiirler. 8.docx
Y.T.ŞİİRİ AVYS.mp4
ZİYA PAŞA.pdf
9 Ara Sınav
10 Abdulhak Hamit'ten şiirler 10.docx
ABDÜLHAK HAMİT.pdf
Y.T.ŞİİRİ AVYS.mp4
11 Servet-i Fünun şiirinin genel özelllikleri 11.docx
Y.T.ŞİİRİ AVYS.mp4
12 Cenap Şehabettin'den şiirler. 12.docx
Y.T. ŞİİRİ avys.mp4
CENAP ŞEHABETTİN.pdf
13 Cenap Şehabettin'den şiirler. 13.docx
Y.T. ŞİİRİ avys.mp4
CENAP VE FİKRET.pdf
14 Tevfik Fikret'ten şiirler Y.T. ŞİİRİ avys.mp4
14.docx
TEVFİK FİKRET.pdf
15 Tevfik Fikret'ten şiirler Y.T. ŞİİRİ avys.mp4
15.docx
TEVFİK FİKRET 2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1573974 Bu dersin sonunda öğrenci; Yeni şiir ile eski şiirin farkını öğrenecek.
2 1573975 Türk şiirini yenileştiren öncü şairleri tanıyacak.
3 1573980 Yeni Türk şiiri ile birlikte gelişen eleştiri ve poetikaların ilk örneklerini tanıyacak.
4 1573981 Yeni Türk edebiyatının gelişmesinde etkili olan “polemik” kavramını öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 2
2 3 3 3 4 4 2
3 3 3 3 4 4 2
4 3 3 3 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek