Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SSD131 Coğrafi Bilgi Sistemleri 927003 1 1 1

Dersin Amacı

Dünyada yeni gelişen coğrafi bilgi sistemlerileri alanında öğrencilerin yetişmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bahadır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Yomralıoğlu, T. (2000) Cografi Bilgi Sitemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Seçil Ofset, İstanbul. -Turoğlu, H. (2000) Cografi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları. Acar Matbaacılık ve Yayıncılık Hizmetleri A. S. İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

ArcGIS adlı programın öğrenilmesi Sayısal analizlerin yapılması Harita üretimi Veri girişi ve analizleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 1 13
11 Soru-Yanıt 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cografi bilgi sistemlerinin gelisimi
2 Program uygulaması
3 Cografi Bilgi Sistemlerinin gelisimi/ Program uygulaması
4 Program uygulaması
5 CBS’de veri toplama teknikleri/Program uygulaması
6 Program uygulaması
7 CBS’de veri yönetimi/ Program uygulaması
8 Program uygulaması
9 Arasınav
10 CBS’de konum analizleri/ Program uygulaması
11 CBS’de bilgilerin sunulması/ Program uygulaması
12 CBS’de sistem tasarımı/ Program uygulaması
13 CBS yazılım donanım ve organizasyonları/ Program uygulaması
14 Program uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569360 Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında bilgi sahibi olmak
2 1569361 Sertifika eğitimlerine katılmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1 2
2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek