Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG227 Temel Bitki Hastalıkları 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı herbisit fungisit ve bakterisitlerin etki mekanizmaları ile ilgili kazanımlarn sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Professor Hüsrev Mennan, Prof. Dr. Berna Tunalı

Ön Koşul Dersleri

Fitopatoloji/Herboloji

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Stoll, G., 1995. Natural Crop Protection in the Tropics. Margraf Verlag, 188p. 2. Öztürk, S., 1990. Tarım İlaçları. Hasad Yayıncılık ve Reklamcılık. 523s. 3. Anonymous, 1995. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt-4, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, 393s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitki hastalıklarının ve yabancı otların kimyasal mücadelesi ile ilgili terimler, formülasyon tipleri, ; İlaçlama yöntemleri, Fungisitlerin ve herbisitlerin etki mekanizmaları, Bitki hastalıklarının mücedelesinde kullanılan biyolojik preparatlar, İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, fungisitlerin ve herbisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin kullanımları ve erbisit uygulamalarında kullanılan alet ve ekipmanlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 3 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
4 Quiz 2 25 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki hastalıklarının kimyasal mücadelesi ile ilgili terimler; aktif madde, dolgu maddesi, doz, kalibrasyon, letal doz, etkili doz, rezüdi, tolerans, sinerjist, ADI, sistemik etki, selektivite, toksisite, fitotoksisite, formülasyon, formülasyonda bulunan maddeler
2 Formülasyon tipleri; toz, ıslanabilir toz, emülsiyon konsantre, suda çözünen toz, suda çözünen konsantre, akıcı konsantre, kuru tohum ilaçları, granüller, yağlar, pellet, tablet ve macunlar
3 İlaçlama yöntemleri; yeşil aksam, tohum, toprak, depo ilaçlamaları, ağaç gövdelerinin ilaçlanması, ilaçların uygulanmaya hazırlanması, kalibrasyon, örnek problemler
4 Fungisitlerin etki mekanizmaları, etki yeri özelleşmemiş (koruyucu) fungisitler; avantaj ve dezavantajları
5 Etki yeri özelleşmiş (sistemik) fungisitler; avantaj ve dezavantajları, kimyasal savaşın avantaj ve dezavantajları,
6 Bitki hastalıklarının mücedelesinde kullanılan biyolojik preparatlar; biyolojik savaşta kullanılan bakteriler, biyolojik savaşta kullanılan funguslar, bitki aktivatörleri, Ticari kullanımda olan biyolojik preparatlar
7 İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, fungisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, yeni bir etkili maddenin piyasaya çıkıncaya kadar geçirdiği aşamalar
8 Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin önemleri, yapıları, formülasyonları, sınıflandırılması
9 Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin önemleri, yapıları, formülasyonları, sınıflandırılması
10 Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin kullanımları
11 Yabancı otların kontrolünde kullanılan herbisitlerin kullanımları
12 Herbisit uygulamalarında kullanılan alet ve ekipmanlar
13 Herbisitlerin canlı organizmalara olan etkileri
14 Herbisitlerin canlı organizmalara olan etkileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569937 Fungisit, bakterisit ve herbisitlerin insanlara ve çevreye olan olumsuz etkilerinin nedenlerini ve etkilerini açıklar.
2 1569938 Fungisitlerin etki mekanizmalarını, kullanıldıkları hastalıkları ve tavsiye dozlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma
9 79300 Kalite ve güvenlik konularında bilinçli olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 2 3
2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek