Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBAE307 Sosyal Bilgiler Öğretimi I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Sosyal Bilgiler dersi kapsamında genel ve özel eğitim kavramlarının tanıtılması, ilköğretim boyutunda sosyal bilgiler dersinin amaç ve kazanımlarının tanıtılması ve bunların derste çeşitli materyal, yöntem ve tekniklerin kullanılarak uygulamasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Alper Kesten

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sosyal Bilgiler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Vatandaşlık Bilgisi ve Eğitimi Dersleri Öğretim Programı ve Kılavuzu 6-7: MEB, Ankara 2. Başaran, İ. E. Eğitim Psikolojisi Ankara 3. Saban, Ahmet (2000). Öğrenme ve öğretme süreci: Yeni teori ve yaklaşımlar. Nobel, Ankara 4. Gredler, M. E. (2001). Learning and Instruction: Theory into practice. Prentice-Hall, Upper Saddle River: New Jersey

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 55
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 45
5 Derse Katılım 1 5 1
6 Uygulama/Pratik 1 85 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Bilgiler dersinin Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki yeri. Öğrenme kuramlarına genel bir bakış. Sosyal Bilgiler Programı.mp4
Alper Kesten Sosyal Bilgiler Programı 2017.pptx
2 Ortaokul Sosyal Bilgiler Programı Hakkında Temel Bilgiler Sosyal Bilgiler Programı 2.mp4
Alper Kesten Sosyal Bilgiler Programı 2017.pptx
3 Ortaokul Sosyal Bilgiler Programı Hakkında Temel Bilgiler Sosyal Bilgiler Programı 3.mp4
Alper Kesten Sosyal Bilgiler Programı 2017.pptx
4 Program geliştirme (İçeriğin seçimi ve düzenlenmesi) SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ 1.mp4
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ.pptx
5 Program geliştirme (İçeriğin seçimi ve düzenlenmesi) SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ 2.mp4
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ.pptx
6 Program geliştirme (İçeriğin seçimi ve düzenlenmesi) SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ 3.mp4
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİ.pptx
7 Bilgiyi işleme kuramı ve Sosyal Bilgiler dersinde kullanımı Bilgiyi İşleme Kuramı 1.mp4
BİLİŞSEL ÖĞRENME KURAMI VE SOSYAL ÖĞRENME KURAMI.ppt
8 Bilgiyi işleme kuramı ve Sosyal Bilgiler dersinde kullanımı Bilgiyi İşleme Kuramı 2.mp4
BİLİŞSEL ÖĞRENME KURAMI VE SOSYAL ÖĞRENME KURAMI.ppt
9 Arasınav
10 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması Öğrenci Uygulamaları (Mikro Öğretim)-2.mp4
11 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması Öğrenci Uygulamaları (Mikro Öğretim)-2.mp4
12 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması Öğrenci Uygulamaları (Mikro Öğretim)-2.mp4
13 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması Öğrenci Uygulamaları (Mikro Öğretim)-2.mp4
14 Örnek ders uygulaması yoluyla farklı öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin değişik araç-gereç ve materyallerin derste kullanılması ve etkinliklerinin tartışılması Öğrenci Uygulamaları (Mikro Öğretim)-2.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1573114 Sosyal Bilgiler öğretim programını öğrendiği kuramsal bilgiler çerçevesinde değerlendirir.
2 1573112 Türk Milli Eğitim Sisteminde Sosyal bilgiler dersinin yerini ve önemini kavrar.
3 1573115 Öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.
4 1573116 Sosyal Bilgiler öğretim etkinlikleri planlar, ders planı ve günlük plan yapar.
5 1573113 Öğretim sürecine uygun materyaller ve kaynakları kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5
4 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
5 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek